زمان بارگزاری این صفحه: 2:16 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شهرداری منجیل

سیدجوادعلیپور سرپرست شهرداری منجیل شد

سیدجوادعلیپور کارمند رسمی ومسئول حراست شهرداری باحداکثرآرای اعضای شورا به عنوان سرپرست شهرداری منجیل انتخاب شد.

سیدجوادعلیپور سرپرست شهرداری منجیل شد

عناوین ویژه