زمان بارگزاری این صفحه: 2:50 PM UTC

نوشته هایی با برچسب شهردار بعدی رشت

یکی از این 7 نفر شهردار بعدی رشت خواهد بود.

مجید رجبی و مسعود کاظمی «دو عضو فعلی شورای شهر رشت»، علی اوسط‌ مقدم، محمدعلی ثابت‌قدم، «شهردار سابق رشت»، رضا ساغری «شهردار اسبق رشت»، آقازاده «شهردار کرج» و طالع‌ماسوله .

عناوین ویژه