زمان بارگزاری این صفحه: 8:05 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شهردار صومعه سرا

شهردار صومعه سرا تعطیلات زمستان را در کجا می گذراند ؟

صدای گیلان – سوال اینست شهرداری صومعه سرا حق شهروند را به چه قیمتی می فروشد ؟ به کوچه ها هم که عبورت بیفتد باز می بینی بساز و بفروش ها با ریختن مصالح و شن و …هفته ها محل عبور مردم راتنگ کرده اند و شهرداری حرفی هم نمیزند ؟

عناوین ویژه