زمان بارگزاری این صفحه: 3:47 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شهردار چابکسر

شهردار؛ 30طرح عمرانی در چابکسر اجرا شده است

بهرام غنوی، شهردار چابکسر از توابع رودسر از اجرا و تحقق بیش از 30طرح توسعه عمران شهری در 9 ماه سالجاری در این شهر گردشگری خبر داد.

عناوین ویژه