زمان بارگزاری این صفحه: 10:09 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شهرستلن رودبار

تعطیلی شرکت برداشت کننده کانی سیلیس در سیاهرود رودبار

یک شرکت که بدون دریافت مجوزات قانونی از اداره حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظت شده محیط زیست اقدام به برداشت کانی سیلیس می نمود تعطیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد .

رودبار

عناوین ویژه