زمان بارگزاری این صفحه: 4:51 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شهرک

واگذاری شهرکهای صنعتی شفت ، سیاهکل ، تالش به شرکتهای خدماتی .

صدای گیلان – مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : 14 موقعیت مشمول واگذاری و انتخابات هیئت مدیره در آنها برگزار شده است .

گیلان در چنین روزی ؛خانه‌های گلسار رشت اشغال شد

صدای گیلان – شهرک گلسار متعلق به یک سرمایه‌دار قدیمی رشت بود که بعدها توسط بنیاد شمس پهلوی خریداری و زمین‌های کشاورزان نیز به زور از آنان به قیمت نازل، گرفته شد.

عناوین ویژه