زمان بارگزاری این صفحه: 4:35 PM UTC

نوشته هایی با برچسب شهلا کاچری

«توحیدی» رئیس شورای شهر اسالم شد

هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اسالم با برگزاری انتخابات معرفی و توحیدی رئیس این شورا شد.

عناوین ویژه