زمان بارگزاری این صفحه: 1:27 PM UTC

نوشته هایی با برچسب شوراي اسلامي شهر رشت

کرایه تاکسی های رشت افزایش می یابد

رشت – رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی رشت گفت: در صورت تایید فرمانداری، کرایه های تاکسی در رشت طی سال جاری افزایش می یابد.

کرایه تاکسی های رشت افزایش می یابد

عناوین ویژه