زمان بارگزاری این صفحه: 4:31 PM UTC

نوشته هایی با برچسب شوراي اسلامي شهر رشت

کرایه تاکسی های رشت افزایش می یابد

رشت – رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی رشت گفت: در صورت تایید فرمانداری، کرایه های تاکسی در رشت طی سال جاری افزایش می یابد.

عناوین ویژه