زمان بارگزاری این صفحه: 8:14 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شورای اسلامی شهر بند انزلی

«بدیعی فر» رییس شورای شهر بندرانزلی شد

در جلسه انتخابات اعضای هیات رییسه ی جدید شورای شهر بندرانزلی؛ محمدرضا بدیعی فر و علی سفیدروح را با هفت رای به ترتیب بعنوان رییس و نایب رییس شورا انتخاب کردند .

عناوین ویژه