زمان بارگزاری این صفحه: 10:39 PM UTC

نوشته هایی با برچسب شورای اسلامی شهر لیسار

«غفاری» رئیس شورای شهر لیسار شد

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر لیسار برگزار و غفاری رئیس این شورا شد.

عناوین ویژه