زمان بارگزاری این صفحه: 10:26 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شورای برنامه ریزی

عاشوری و کوچکی نژاد به عنوان ناظرین مجلس در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ گیلان انتخاب شدند.

صدای گیلان – مجلس شورای اسلامی ناظرین خود را در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها انتخاب کرد.

عاشوری و کوچکی نژاد

عناوین ویژه