زمان بارگزاری این صفحه: 5:30 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شورای رودسر

شهردار رودسر؛ 50 طرح عمران شهری در رودسر اجرایی شد

شهردار رودسر گفت: طی 9ماه سالجاری بیش از 50طرح در این شهر اجرا و محقق شده که بخشی از این طرح ها مربوط به توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی بوده است.

عناوین ویژه