زمان بارگزاری این صفحه: 6:52 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شورای سوم رشت

کوه غرید و موش زایید / کاظمی حتی یکصدم تجربه خلیلی را ندارد

شورای سوم باعث خجلت مردم رشت شد و شورای چهارم باعث ناامیدی. / انتخاب کاظمی به عنوان گزینه منتخب شورای چهارم برای نشستن بر مسند شهرداری کلانشهر رشت نه تنها خجلت شورای سوم را بازخوانی کرد بلکه نا امیدی را نیز به ان افزود.

تشریح کامل احکام صادره برای اعضای شورای سوم رشت.

احکام قضایی ۳ عضو شورای دور سوم رشت صادر شد.رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به رای صادر شده در خصوص پرونده شورای شهر دوره سوم رشت اظهار کرد: این پرونده از مراجع مختلف رسیدگی شد و رای در مرحله قطعی است.

رأ ی قطعی شورای سوم رشت از سوی مرجع قضایی صادر شد

حکم قطعی در خصوص پرونده شورای سوم رشت پس از دو سال صادر شد.طبق این حکم 3 عضو محکوم به حبس و جزای نقد شده و بقیه اعضاء و عوامل حکم برائت گرفتند.

عناوین ویژه