زمان بارگزاری این صفحه: 11:11 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شورای شر لنگرود

شکایت محیط زیست از شهرداری لنگرود

سخنگوی شورای اسلامی شهر لنگرود گفت: محیط زیست شکایت خود از شهرداری لنگرود در زمینه جایگاه دفن نامناسب زباله را به دادسرا برده است.

عناوین ویژه