زمان بارگزاری این صفحه: 2:28 PM UTC

نوشته هایی با برچسب شورای شهرستان فومن

تخلف عضو شورای شهرستان فومن موجب استعفای عضو دیگر شد

تخلف یک عضو شورای شهرستان فومن عضو دیگر این شورا را مجبور به استعفا کرد.

عناوین ویژه