زمان بارگزاری این صفحه: 10:10 PM UTC

نوشته هایی با برچسب شورای شهر تالشآاخبار تالش

«قلعه کفایی» رئیس شورای شهر تالش شد

احمد قلعه کافی باکسب ۴ رای به عنوان ریاست شورای شهر تالش برگزیده شد.

عناوین ویژه