زمان بارگزاری این صفحه: 5:21 PM UTC

نوشته هایی با برچسب شورای شهر رشت به نتیجه نرسید / شهر بدون شهردار

شورای شهر رشت به نتیجه نرسید / شهر بدون شهردار

اعضای شورای شهر رشت در انتخاب شهردار این شهر به نتیجه نرسیدند و شهردار انتخاب نشد.یکی از اعضای شورای شهر رشت گفت:جمع‌بندی کاندیداهای شهرداری رشت به نتیجه نرسیده و امشب یا یک روز دیگر در جلسه غیر علنی بررسی می‌شود.

عناوین ویژه