زمان بارگزاری این صفحه: 5:27 PM UTC

نوشته هایی با برچسب شکنجه زنان توسط ساواک

«گاز گیرنده» ابزار جدید داعش برای شکنجه زنان

گروه داعش در اقدامی عجیب و وحشتناک زنان زندانی خود را با وسیله اختراعی خود به نام گاز گیرنده شکنجه می کند.

عناوین ویژه