زمان بارگزاری این صفحه: 6:17 PM UTC

نوشته هایی با برچسب صحبت باهنر در مورد خاتمی

تعین و تکلیف باهنر برای خاتمی

نایب رییس مجلس می گوید؛ سید محمد خاتمی باید گذشته خود را جبران کند تا بتواند به عرصه سیاسی کشور بازگردد

باهنر

عناوین ویژه