زمان بارگزاری این صفحه: 7:59 AM UTC

نوشته هایی با برچسب صحبت باهنر در مورد خاتمی

تعین و تکلیف باهنر برای خاتمی

نایب رییس مجلس می گوید؛ سید محمد خاتمی باید گذشته خود را جبران کند تا بتواند به عرصه سیاسی کشور بازگردد

عناوین ویژه