زمان بارگزاری این صفحه: 8:53 PM UTC

نوشته هایی با برچسب صداوسیما

«پیمان جبلی» معاون سیاسی صداوسیما شد

صدای گیلان – رئیس سازمان صداوسیما «پیمان جبلی» را به عنوان معاون سیاسی سازمان صداوسیما منصوب کرد.

عناوین ویژه