زمان بارگزاری این صفحه: 4:24 AM UTC

نوشته هایی با برچسب صدا و سیما

موفقیت رئیس جمهوری موفقیت نظام است

مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از دولت گفت؛ موفقیت رئیس جمهوری موفقیت نظام است ورسانه‌ملی ازطریق برجسته کردن نقاط قوت دولت و نظام سعی می‌کند برنامه‌های امیدوار کننده پخش کند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان

عناوین ویژه