زمان بارگزاری این صفحه: 12:58 PM UTC

نوشته هایی با برچسب صفارحمیدی، بیمه، گیلان

پایان اردیبهشت مهلت بیمه مزارع برنج گیلان

مدیر صندوق بیمه کشاورزی گیلان گفت: مهلت بیمه مزارع برنج گیلان تا پایان اردیبهشت ماه جاری است و کشاورزان در مدت باقی‌مانده نسبت به بیمه این محصول اقدام کنند.

بیمه مزارع برنج گیلان

عناوین ویژه