زمان بارگزاری این صفحه: 8:52 AM UTC

نوشته هایی با برچسب صلاحیت شهردار رشت

عضو شورای رشت؛ استاندار گفت وزیر کشور حکم کاظمی را صادر نمی کند ما نیز مخالفیم!

محمد حسین واثق کارگرنیا در جلسه امروز شورای شهر رشت اظهار داشت: “آقای استاندار در جلسه دیشب که بدون حضور خبرنگاران و صدا و سیما برگزار شد گفتند وزیر کشور حکم آقای کاظمی را صادر نمی کند ما نیز مخالفیم!”

شهردار منتخب رشت مورد تایید وزارت کشور نخواهد بود

فرماندار رشت اذعان کرد که صورت جلسه ی انتخاب شهردار رشت از نظر شکلی و شیوه رای گیری صحیح نبوده و در صورت ارایه آن به وزارت کشور مورد تایید وزیر قرار نخواهد گرفت .

عناوین ویژه