زمان بارگزاری این صفحه: 12:07 PM UTC

نوشته هایی با برچسب صندوق بیمه کشاورزی گیلان

پایان اردیبهشت مهلت بیمه مزارع برنج گیلان

مدیر صندوق بیمه کشاورزی گیلان گفت: مهلت بیمه مزارع برنج گیلان تا پایان اردیبهشت ماه جاری است و کشاورزان در مدت باقی‌مانده نسبت به بیمه این محصول اقدام کنند.

بیمه مزارع برنج گیلان

عناوین ویژه