زمان بارگزاری این صفحه: 3:21 PM UTC

نوشته هایی با برچسب صندوق

تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای

محمد ولی روزبهان درنشست با نمایندگان کشاورزان شهرستانهای رشت،فومن وشفت جهت تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشور گفت: مقام معظم رهبری نگاه ویژه به تولیدات داخلی دارند .

تشکیل  صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای

عناوین ویژه