زمان بارگزاری این صفحه: 4:20 PM UTC

نوشته هایی با برچسب صورت مصنوعی

طراحی صورت مصنوعی در ژاپن/ عکس

یک شرکت ژاپنی به موفقیت های اولیه در زمینه طراحی صورتهای مصنوعی از ماده سیلیکون دست یافته است.

عناوین ویژه