زمان بارگزاری این صفحه: 10:52 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ضایعه نخاعی

به تمامی معلولان ضایعه نخاعی گیلان حق پرستاری پرداخت می شود

مدیر کل دفتر توانمند سازی سازمان بهزیستی کشور در گیلان گفت؛ تاکنون 700 معلول ضایع نخاعی در گیلان شناسایی شده است که تا پایان سال به تمامی آنها حق پرستاری پرداخت خواهد شد.

عناوین ویژه