زمان بارگزاری این صفحه: 3:44 PM UTC

نوشته هایی با برچسب طالب اباد

بخشي از اراضي روستای طالب آباد انزلی به پارك گردشگري تبديل مي شود

صدای گیلان – درحاشيه بازديد مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي از ۲۱ پروژه عمران روستايي منطقه مطرح شد

عناوین ویژه