زمان بارگزاری این صفحه: 6:48 PM UTC

نوشته هایی با برچسب طبیعت گیلان

برای جلوگیری از آتش سوزی جنگلها به حساسیت همگانی نیاز است

مهندس داود زارع ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان طی گفتگویی به بررسی عوامل ایجاد حریق و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن پرداخته است .

مدیر کل منابع طبیعی گیلان

عناوین ویژه