زمان بارگزاری این صفحه: 1:47 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عارف و عقلانیت

رضا بژکول؛ عارف و عقلانیت

یکی از این چهره ها که برنامه انتخاباتی او با رفتار و گفتارش در عرصه های اجتماهی وعمومی هم خوانی داشته ودارد (یعنی آنچه را بیان می کند به معنی واقعی به آن پایبند است ) شخصیت دکترعارف است.

رضا بژکول

عناوین ویژه