زمان بارگزاری این صفحه: 7:34 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عباس صابر شورای شهر

وضعیت فعلی حاکم بر شورای رشت ناراحت‌کننده است

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت؛ از آقایان ‌موسوی‌روزان و باقری‌خطیبانی تقاضا دارم تا در صحن شورا مسایلی خارج از موضوعات شورا و شهرداری را مطرح نکنند.

عباس صابر

عناوین ویژه