زمان بارگزاری این صفحه: 7:32 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عزت الدوله همسر امیرکبیر

همسر امیرکبیر/ عکس

صدای گیلان – عزت الدوله در اواخر عمر می‌گفت: یک موی گندیده آن بچه آشپز، می‌ارزید به تمام هیکل این بچه اعیانها.

عناوین ویژه