زمان بارگزاری این صفحه: 7:10 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عسکر آصفی

«غفاری» رئیس شورای شهر لیسار شد

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر لیسار برگزار و غفاری رئیس این شورا شد.

عناوین ویژه