زمان بارگزاری این صفحه: 10:46 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عصبانیت تامینی از احمدی نژاد

و آنگاه احمدی نژاد حسن تامینی را عصبانی کرد!

کم پیش می آید که عصبانی شوم اما آخرین باری که از کوره در رفتم روزی بود که آقای احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر کارفیلمی از فاضل لاریجانی را به نمایش گذاشت.

عناوین ویژه