زمان بارگزاری این صفحه: 6:29 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عقل زن

آیا عقل زنان، نصف مردان است؟

صدای گیلان – در میان مردم شایع است که عقل زن، از عقل مرد کمتر است. حتی برخی نسبت آن را نیز تعیین می‌کنند و می‌گویند که عقل زن، به نصف عقل مرد نیز نمی‌رسد

مرحوم فضل الله

عناوین ویژه