زمان بارگزاری این صفحه: 10:13 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عليرضا قرباني

مراسم توديع و معارفه رئيس اداره محيط زيست صومعه سرا برگرار شد

حمزه عشوري به سمت سرپرست اداره محيط زيست صومعه سرا منصوب و از زحمات عليرضا قرباني مديراسبق اين اداره در طول سابقه مديريتي تقديرشد.

مراسم توديع و معارفه رئيس اداره محيط زيست صومعه سرا برگرار شد

عناوین ویژه