زمان بارگزاری این صفحه: 4:24 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عليرضا قرباني

مراسم توديع و معارفه رئيس اداره محيط زيست صومعه سرا برگرار شد

حمزه عشوري به سمت سرپرست اداره محيط زيست صومعه سرا منصوب و از زحمات عليرضا قرباني مديراسبق اين اداره در طول سابقه مديريتي تقديرشد.

عناوین ویژه