زمان بارگزاری این صفحه: 4:26 PM UTC

نوشته هایی با برچسب علیرضاپنداشته

پذیرش دانشجو در دانشگاه علم و فرهنگ رشت

صدای گیلان؛بر اساس اعلام سازمان سنجش نسبت به پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز غیرانتفاعی ،بر طبق سوابق تحصیلی ،سرپرست دانشگاه و علم فرهنگ شعبه رشت از پذیرش دانشجو در این دانشگاه خبرداد

عناوین ویژه