زمان بارگزاری این صفحه: 5:48 PM UTC

نوشته هایی با برچسب علیرضا غفاری

«غفاری» رئیس شورای شهر لیسار شد

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر لیسار برگزار و غفاری رئیس این شورا شد.

«غفاری» رئیس شورای شهر لیسار شد

عناوین ویژه