زمان بارگزاری این صفحه: 5:55 PM UTC

نوشته هایی با برچسب علیرضا فرخ بخت

فرخ بخت فومنی اولین معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد رشت شد

صدای گیلان- علیرضا فرخ بخت فومنی به عنوان اولین معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت منصوب شد

علیرضا فرخ بخت فومنی

عناوین ویژه