زمان بارگزاری این صفحه: 1:24 AM UTC

نوشته هایی با برچسب علیزاده؛ جاذبه های گردشگری تالش باید به گردشگران معرفی شود

علیزاده؛ جاذبه های گردشگری تالش باید به گردشگران معرفی شود

صدای گیلان – جاذبه های گردشگری منطقه تالش باید بیش از پیش به گردشگران معرفی شود و برای ایجاد این شرایط باید از تمامی ظرفیت ها استفاده کرد.

میراث فرهنگی گیلان

عناوین ویژه