زمان بارگزاری این صفحه: 9:30 AM UTC

نوشته هایی با برچسب علی آباد

گاهی برای کسانی که می‌خواهند خفقان ایجاد کنند «کف‌گرگی» لازم است

علی مطهری در پاسخ به یکی از نمایندگان مخالف خود؛ گفته‌اید کجای قرآن اجازه – به قول شما – «کف‌گرگی» داده است؟ می‌گویم اولا «کف‌گرگی» در کار نبود، ثانیاً گاهی برای کسانی که می‌خواهند خفقان ایجاد کنند «کف‌گرگی» لازم است و ثالثاً می‌توانید به آیه ۱۵ سوره قصص (فوکزه موسی فقضی علیه) مراجعه نمایید.

عناوین ویژه