زمان بارگزاری این صفحه: 11:54 AM UTC

نوشته هایی با برچسب علی باقرپور

گفت و گویی با علی باقرپور رئیس شورای اسلامی چاپارخانه

صدای گیلان – چاپار خانه؛ در تقویم رسمی کشور ما روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.

عناوین ویژه