زمان بارگزاری این صفحه: 4:29 AM UTC

نوشته هایی با برچسب علی عسکر رفیعی

افتتاح ساختمان جدید دفتر نمایندگی نظام مهندسی صومعه سرا

دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در شهرستان صومعه سرا ، عصر روز گذشته با حضور دکتر ترکان، منهدس قاسمیان، مهندس رفیعی، نماینده شهرستان و دیگر مسوولین افتتاح شد.

مهندس علی عسکر رفیعی

عناوین ویژه