زمان بارگزاری این صفحه: 3:43 PM UTC

نوشته هایی با برچسب علی لاریجانی

جلیلی رقیب لاریجانی می شود؟ قم یا مشهد دغدغه این است.

بنابراخبار رسیده ، جبهه پایداری، علی لایجانی رییس مجلس شورای اسلامی را یکی از موانع مهم و اصلی خود در مجلس دانسته و معتقد است حذف وی از مجلس، پیروزی مهمی برای آنان محسوب می شود.

عناوین ویژه