زمان بارگزاری این صفحه: 10:32 PM UTC

نوشته هایی با برچسب علی کریمی

علی کریمی، محبوب‌ترین بازیکن ۲۰ سال اخیر پرسپولیس شد

در نظرسنحی انتخاب بهترین بازیکن 20سال اخیر پرسپولیس، علی کریمی با ‌۲۸ درصد آرا، محبوب‌ترین بازیکن دو دهه اخیر پرسپولیس انتخاب شد و عابدزاده و دایی هم هر یک با ۲۱ درصد، به ترتیب دوم و سوم شدند.

پیغام علی کریمی در روز تشییع جنازه مرتضی پاشایی

پیغام علی کریمی در روز تشییع جنازه مرتضی پاشایی

عناوین ویژه