زمان بارگزاری این صفحه: 2:43 PM UTC

نوشته هایی با برچسب علی کفاشیان در گیلان

«الماسخاله» در سمت رئیس هیئت فوتبال گیلان ابقا شد

با برگزاری مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان گیلان «قربانعلی المالسخاله» به عنوان رئیس هیئت فوتبال این استان ابقا شد.

عناوین ویژه