زمان بارگزاری این صفحه: 9:06 AM UTC

نوشته هایی با برچسب عکس، :، شب، عروسی، اوباما، و، میشل

شب عروسی اوباما و میشل/ عکس

فرهیختگان آنلاین؛ تصویر زیر مربوط به شب عروسی اوباما رئیس جمهور فعلی امریکا با میشل است.

عناوین ویژه