زمان بارگزاری این صفحه: 4:49 AM UTC

نوشته هایی با برچسب عکسهای دیده نشده

عکسهای دیده نشده از «اسامه بن لادن»

صدای گیلان – این عکسها مربوط به مخفیگاه بن لادن در منطقه “تورا بورا” در افغانستان است.

عکسهای دیده نشده از "بن لادن"

عناوین ویژه