زمان بارگزاری این صفحه: 3:41 AM UTC

نوشته هایی با برچسب عکس شکنجه زنان توسط مردان

«گاز گیرنده» ابزار جدید داعش برای شکنجه زنان

گروه داعش در اقدامی عجیب و وحشتناک زنان زندانی خود را با وسیله اختراعی خود به نام گاز گیرنده شکنجه می کند.

ae9d90419bba23b87077e7d932329bcd

عناوین ویژه