زمان بارگزاری این صفحه: 7:03 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عکس های استقبال از رونی کلمن در فرودگاه

غول بدنسازی آمریکایی با دلخوری ایران را ترک کرد

اما سفر غول بدنسازی آمریکایی آن قدر پرحاشیه شد که خیلی زود تصمیم به بازگشت به کشورش گرفت.

عناوین ویژه